unrenco_logo.png

Vì một xã hội văn minh - sạch đẹp

logo iso

Loading...

Xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT

23/10/2019 - 15:10
 
 
​Sáng 23/10, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc họp nghe Tổng cục Môi trường báo cáo về dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Cùng tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị: Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Quản lý Tài nguyên nước, Thanh tra Bộ và Văn phòng Bộ.


Ông Nguyễn Thành Yên, Phó vụ trưởng Vụ Quản lý chất thải báo cáo

Đại diện Tổng cục Môi trường, ông Nguyễn Thành Yên, Phó vụ trưởng Vụ Quản lý chất thải báo cáo việc sửa đổi một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT là nhiệm vụ cần thiết, dựa trên căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường… Theo đó, Dự thảo có nhiều điểm mới quy định chặt chẽ hơn về công tác quản lý chất thải nguy hại (CTNH). Cụ thể, Dự thảo bổ sung quy định đối với các cơ sở xử lý CTNH có công đoạn sản xuất, tái chế sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, quy trình cấp giấy xác nhận lồng ghép với quy trình cấp Giấy phép xử lý CTNH.

Bên cạnh đó, Dự thảo cũng sửa đổi các quy định về thủ tục xác thực hồ sơ; danh mục CTNH, mã CTNH, mã số quản lý CTNH; yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý đối với chủ nguồn thải, chủ xử lý CTNH; yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý liên quan đến các điều kiện cấp phép xử lý CTNH; hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép xử lý CTNH; trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép xử lý CTNH; vận chuyển xuyên biên giới CTNH; thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại; nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý CTNH trong môi trường thí nghiệm; các điều khoản chuyển tiếp.  


Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh, Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT phải đáp ứng các yêu cầu mới do thực tiễn hiện nay đề ra, phục vụ công tác quản lý Nhà nước về CTNH chặt chẽ, rõ ràng, minh bạch; việc soạn thảo dự thảo Thông tư này cần có sự thống nhất với các văn bản luật khác có liên quan, nội dung sửa đổi cần được viết dễ hiểu, dễ áp dụng trong trong thực tế.

Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị trực thuộc có ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo Thông tư này, nhằm khắc phục những điểm yếu trước đây, bảo đảm  khoa học, thực tiễn và hiệu quả thiết thực khi thực thi./.

 
(VEA)

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ Phần vật tư thiết bị môi trường 13 - URENCO 13

Địa chỉ : 246 Tôn Đức Thắng - Phường Hàng Bột - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội
Nhà máy: Số 838 - Đường Phúc Điễn - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Hotline : 0243 513 2606 - Email : urenco13@urenco.com.vn

Bản đồ